W dniach 11-13.10.15 na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki odbyły się manewry poszukiwawczo-ratownicze zorganizowane przez Mazurską Grupę Tropiącą (działającą przy ostródzkiej Szkole dla psów BAGIRA) oraz Grupę Ratownictwa PCK Ostróda.Stawili się na nich ratownicy PCK Ostróda oraz przedstawiciele grup tropiących zjednoczonych pod szyldem Bavaria Team.

Współpraca ta miała na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie i przećwiczenie wspólnych procedur działań w trakcie poszukiwań osób zaginionych.Centrum dowodzenia wszystkich akcji ratowniczych znajdowało się w Starych Jabłonkach, skąd patrole poszukujące wyruszały w teren. W trakcie minionych dni 6 zespołów tropiących z 8 psami wspieranymi przez 16 ratowników wyruszyło na 17 pozorowanych zaginięć, w tym 5 nocnych. Z tego 13 akcji ratowniczych zakończyło się odnalezieniem zaginionego, 2 – wykluczeniem terenów z dalszych poszukiwań, 2 zaginionych – nieodnalezionych.

Obszary leśne wykorzystane do pozoracji ze względu na ukształtowanie terenu i bujną roślinność były nie lada wyzwaniem, szczególnie w trakcie ćwiczeń nocnych.Dodatkowo przewodnicy psów odbyli Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez PCK Ostróda. Przepiękne lasy, które były terenem zmagań, zdobyły serca wszystkich członków grup poszukujących oraz pozorantów.

Z tej okazji napisano o nas w Naszym Głosie.

http://nasz-glos.com/wiadomosci/ludzie-powiat/446-akcja-poszukiwawczo-ratownicza-w-starych-jablonkach

Zdjęcia swojego autorstwa udostępniła nam Beata Malczewska.